Bởi {0}
logo
Ningbo Haishu United Plastic Co., Ltd.
कस्टम निर्माता
Sản Phẩm chính: Sản Phẩm khuyến mại
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Hộp đựng tiềnTotal floorspace (12,860㎡)Years in industry(12)Sample-based customizationMinor customization
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Ningbo Haishu United Plastic Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Hiệu suất